O nás...

Profesionálni ekoetickí poradcovia  a konzultanti realizujú aktivity vzdelávacieho centra, dokážu vyhodnocovať sociálne environmentálne riziká, poskytovať individuálny poradenský servis, pomáhať organizáciám ich hodnoty a stratégie smerom k udržateľnosti.

PhDr. ANDREA KLIMKOVÁ, PhD.
  • Pôsobím na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach. 
  • Vediem vzdelávacie a poradenské centrum EkoSophia Slovenskej asociácie životného prostredia. 
  • Venujem sa etickej expertíznej činnosti a konzultingu.
  • som súčasťou tímu, ktorý realizuje "koučing" a tréningy pre firmy a organizácie v oblasti ekologickej zodpovednosti a tvorby etických programov a etických kódexov;
  • Pôsobím aktívne v oblasti dobrovoľníctva a občianskeho aktivizmu

Moje pracovisko: Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach

https://kae.ff.upjs.sk/wordpress/?page_id=395