Ekodialógy: NEVIDENÉ ZVIERA

09.01.2017

EKOdialógy na tému NEVIDENÉ ZVIERA v Košiciach ukázali, že ide o aktuálnu, žiaducu, ale zároveň kontroverznú a konfliktnú tému, ktorá je potrebná, ale ktorou sme zároveň vstúpili na tenký ľad a tekuté piesky. 


EKOdialógy na tému nevidené zviera ako špecifický diskusný formát sa vyznačovali rôznorodosťou, bezprostredným situačným kontextom, aj kontrastnými výpoveďami o probléme našich spôsobov využívania zvierat. Občas to zaiskrilo medzi diskutujúcimi, avšak dialógy naplnili svoj bazálny cieľ: diskutovať o morálnych a občianskych postojoch vo vzťahu k zvieratám a premýšľať o praktických riešeniach a zmene k lepšiemu. Aktívne publikum aj hostia, tzn. študenti, aktivisti a ochranári, veterinárky, komunálni politici, poľnohospodárka, vegetariáni/vegetariánky, etik/etička, teológ, aj ľudia z neziskovej sféry a mediálnej sféry boli naozaj rôznorodou a nehomogénnou skupinou, často názorovo odlišnou.

Namiesto záveru.

Záujem a zapojenie bežných občanov do participácie a rozhodovacích procesov, ktoré sa dotýkajú ich životov je dôležitý. Na EKOdialógoch sa zrodili dve zaujímavé pracovné skupinky. Jedna sa stretne v januári 2017, aby skúsila kreovať a navrhnúť slovenský ekvivalent pre nový praktický nástroj Zachráň zviera pred kombajnom. Tá druhá pracovná skupinka sa bude týkať osvety a vzdelávania vo vzťahu človek - zviera v tých oblastiach, kde je zviera nevidené: cirkusy, hospodárske zvieratá, kožušinový priemysel, poľovníctvo a šport (rekultivácia týchto praxí).

Zdroje moci, ku ktorým majú aktéri - angažovaní občania prístup sú: (1.) informácie (kontrola informačných tokov a obsahu); (2.) komunikácia a schopnosť vyjednávania (schopnosť efektívne ho zdieľať); (3.) odborné znalosti a expertíza; (4.) relevancia pre prax; (5.) kreativita; (6.) sociálne vzťahy.